ACORDES:> G C D

1ª|------0------0-1-0-------------------|
2ª|--1-3---3----------3-1-1-3-----------|
3ª|----------------------------0-0-0-0--|
4ª|-------------------------------------|
5ª|-------------------------------------|
6ª|-------------------------------------|

|---3-0---0--3-1-0-------------------|
|-------3----------3-1-1-3-----------|
|---------------------------0-0-0-0--|
|------------------------------------|
|------------------------------------|
|------------------------------------|


1ª|------0-----0-1-0-------0-----0----|
2ª|--1-3---3---------3-1-1---3-1---3--|
3ª|-----------------------------------|
4ª|-----------------------------------|
5ª|-----------------------------------|
6ª|-----------------------------------|

|--3-0---0---3-1-0--------0-------0----|
|------3------------3-1-1---3—-1----3--|
|--------------------------------------|
|--------------------------------------|
|--------------------------------------|
|--------------------------------------|


Solm     Dom
En la jungla, la negra jungla,
Solm      Rem
dormido está el león

Solm     Dom
En la jungla, calmada jungla,
Solm      Rem
Dormido está el león


Solm    Dom
En la aldea, tranquila aldea
Solm     Rem
Dormido está el león

Solm    Dom
En la aldea, paciente aldea,
Solm     Rem
Dormido está el león

Solm          Dom
Aweem away, aweem away, aweem away, aweem away,
Solm          Rem
aweem away, aweem away, aweem away, aweem away

Solm    Dom
Calma niño, mi dulce niño
Solm      Rem
Dormido esta el león

Solm    Dom
Calma niño, mi dulce niño
Solm     Rem
Dormido esta el león

Solm          Dom
Aweem away, aweem away, aweem away, aweem away,
Solm          Rem
aweem away, aweem away, aweem away, aweem away